top of page

(Semi) Overheid

​Provincie Flevoland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het leveren, installeren en onderhouden van audiovisuele apparatuur voor het provinciehuis Flevoland heeft adphies geadviseerd in deze Europese aanbesteding.

 

Aan de hand van conditiemetingen en aanvullend vooronderzoek betreffende verschillende ruimtes en het auditorium, is er een Plan van Eisen (PvE) opgesteld waar ook het onderhoud en de vervanging van apparatuur meegenomen is.

 

Hierop volgde een financieel overzicht, het bestek en zijn technische gunningscriteria, waarop partijen zich hebben ingeschreven. In samenwerking met opdrachtgever heeft adphies deze beoordeeld op de technische merites en leveringsvoorwaarden.

 

Tijdens de implementatie heeft adphies zorg gedragen voor het gewenste kwaliteitsniveau en de beoordeling daarvan.

Provincie Flevoland

Politie Eenheid Den Haag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politie Eenheid Den Haag, één van de tien regio’s in Nederland, bestaat uit een groot aantal bureaus verspreid over de regio. Adphies houdt bij de plaatsing van de apparatuur, zowel audio- als beeldinstallaties waarmee betrouwbare gegevens weergegeven worden, specifiek rekening met de positionering.

 

Bij verreweg de meeste locaties neemt adphies het projectmanagement voor haar rekening en installeert audiovisuele toepassingen in de vergader- en appèlruimtes. Bij presentaties in deze ruimtes doet adphies bij grootschalige evenementen de regieondersteuning.

 

Verder verricht adphies jaarlijks onderhoud aan de apparatuur, doet reparaties en verhuurprojecten bij belangwekkende gebeurtenissen.

Politie Eenheid Den Haag

Europese Commissie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Europese Commissie is het uitvoerende orgaan van de Europese Unie. Voor de vestiging in Nederland lag er de wens om na de ingrijpende renovatie een aantal belangrijke wijzigingen door te voeren.

 

De desbetreffende ruimtes moesten multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Daarbij was er bij de verbouwing al ingezet op een bepaalde indeling.

 

Adphies heeft de apparatuur voor zover mogelijk geïntegreerd in de ruimte en op de reeds gelegde basis de verschillende vergaderruimtes van audiovisuele installaties kunnen voorzien.

 

Deze installaties worden tevens door adphies onderhouden en er vindt regelmatig advisering ten behoeve van de optimalisatie van het gewenste kwaliteitsniveau omtrent de apparatuur plaats.

Europese Commissie
bottom of page