Advies

In nauw overleg met u, de architect en andere betrokkenen stelt adphies een projectplan op om de audiovisuele middelen optimaal in uw werkomgeving in te passen.

 

Aan de hand van een inventarisatie van de mogelijkheden wordt een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Dan volgt er een bestek dat past binnen het door u gestelde budget.

 

In het geval u uitsluitend advies wenst, benadert adphies vanuit haar brede netwerk andere installerende partijen voor de implementatie van het project. U krijgt daarbij uiteraard onafhankelijk advies over welke aanbieder het beste past binnen de gestelde eisen.

 

In aansluiting op de advisering kunt u gebruik maken van onze dienst projectmanagement, om de implementatie van derden door ons te laten begeleiden.

Adphies audiovisueel project-bureau adviseerde bijvoorbeeld bij:
Provincie Flevoland
Koninklijke Bibliotheek
as-Soennah

© 2020 adphies audiovisueel project-bureau (KvK 27143873) | Ieplaan 94, 2565 LR Den Haag | 070 36 36 535 / 06 53 26 81 99 | info@adphies.nl