top of page
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Adphies is continue in beweging om de effecten van haar activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering te verduurzamen. Bij de inkoop van grondstoffen en materialen doen wij waar mogelijk zaken met leveranciers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Daarnaast stimuleren wij bij onze opdrachtgevers om gebruik te maken van duurzamere alternatieven, zoals hergebruik, huren, of over te gaan op producten met een langere levensduur/lager energieverbruik teneinde een lagere milieu-impact te bewerkstelligen.

 

Op het vlak van logistiek en mobiliteit streven wij ernaar om de goederen op een zo efficiënt mogelijke wijze te vervoeren en daarmee oog hebbende voor het verminderen van schadelijke uitstoot in de atmosfeer.

 

Door de bedrijfsvoering van adphies heeft zij met verpakkingsafval te maken, de losse afvalstoffen worden gescheiden verzameld en aangeboden aan daartoe gekwalificeerde bedrijven. Verouderde audiovisuele apparatuur wordt herplaatst en onbruikbare, defecte of niet herplaatsbare apparatuur wordt door erkende verwerkingsbedrijven afgevoerd.

 

Adphies streeft naar goed werkgeverschap door diversiteit en scholing. Zij betrekt de werknemers bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering door bewust om te gaan met verwarming, verlichting, computers, printers en papier. Daarnaast wordt er met enige regelmaat vrijwilligerswerk voor een maatschappelijk initiatief verricht.

bottom of page