top of page
Aula

Aula & Auditorium

Veruit de belangrijkste ruimte voor grootschalige bijeenkomsten is uw aula of auditorium. Om tot de juiste weergave van het geluid te komen speelt zowel de aankleding als de vorm van deze grote ruimte een cruciale rol. De spreker moet immers overal goed verstaanbaar zijn.

 

Uit de deskundigheid van adphies volgt het optimale resultaat, door de combinatie van kennis van de apparatuur en metingen en instructies voor de aankleding.

 

Daarnaast moet beeld, licht en geluid eenvoudig door de spreker te bedienen zijn. En bij veelomvattende presentaties moet er ondersteuning plaats kunnen vinden vanuit de regieruimte.

 

Adphies heeft ruime ervaring met het inrichten van dit type ruimte en weet u de perfecte audiovisuele weergave te bieden.

Adphies realiseerde de AV-installatie in aula en/of auditoria bijvoorbeeld bij:
Hotelschool te Amsterdam
Provincie Flevoland
Hotelschool Den Haag
bottom of page